Abstrak

  • Abstrak tidak melebihi 250 patah perkataan
  • Ditulis dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris dan sertakan sekurang-kurangnya tiga kata kunci.
  • MS Word Document, font Times New  Roman saiz 11 dan langkau sebaris

 

Kertas Kerja

  • Kertas kerja lengkap terhad antara 3000-5000 patah perkataan (8-10 muka surat)
  • Saiz tulisan 11, jenis New Times Roman dan langkau 1.5, gaya APA .
  • Kertas kerja tidak pernah diterbitkan sebelum ini.
  • Pembentangan MS Powerpoint - tempoh masa 15-20 minit

 

   Download Format Kertas Kerja